Lesvoorwaarden

lesvoorwaarden LesPraktijk SuzanZingt.nl

  • De lesvoorwaarden zijn van toepassing op de lesovereenkomst tussen de leerling en Lespraktijk SuzanZingt.nl
  • Nieuwe leerlingen gaan een lesovereenkomst aan voor onbepaalde tijd en deze is maandelijks opzegbaar. Maandelijks opzegbaar houdt in dat wanneer een leerling in januari opzegt, dat de maand februari nog wordt afgemaakt. Het eventueel teveel betaald lesgeld wordt in dat geval verrekend.
  • Lesgelden worden vooraf in rekening gebracht en dienen binnen de betalingstermijn te worden voldaan. Dit gaat per kwartaal; dus jan t/m maart, april t/m juni, etc…
  • Bij afwezigheid of ziekte van de docent wordt de les op een ander tijdstip ingehaald. Lukt dit niet, dan wordt het lesgeld gerestitueerd. 
  • Bij afwezigheid of ziekte van de leerling wordt het lesgeld niet gerestitueerd en de les kan in principe niet worden ingehaald*. Het wordt op prijs gesteld wanneer de leerling verhindering op tijd meldt. 
  • Bij verzuim van de leerling wegens (langdurige/ernstige) ziekte dienen de eerste drie lessen doorbetaald te worden. Indien de verzuimperiode langer duurt dan drie lessen is restitutie mogelijk. 
  • Tijdens de schoolvakanties en op feestdagen wordt er geen les gegeven en worden er dus ook geen lessen in rekening gebracht. Mocht je tweewekelijks les hebben, kijk dan even goed naar de jaarplanning, bij vakanties schuiven de lessen namelijk op. De schoolvakanties en feestdagen zijn terug te vinden op de website

*Bij uitzondering kan de docent afwijken van de lesvoorwaarden